Industrieclusters

Vanwege schaalvoordelen, efficiëntie, ligging, samenwerkingsmogelijkheden en infrastructuur is de industrie sterk geconcentreerd in regionale clusters: Noord-Nederland, Noordzeekanaalgebied, Rotterdam-Moerdijk, Zeeland/West-Brabant en Chemelot. Daarbij is nog een 6e cluster toegevoegd: Overige Industrie. Deze is verspreid over het land en bestaat uit de voedingsmiddelenindustrie, keramiek, papier- en kartonindustrie en een aantal kleinere industrieën.

 

Accounthouders RVO industrieclusters


Noord-Nederland: Herman Prinsen
Noordzeekanaalgebied: Jeroen de Beer
Rotterdam-Moerdijk: Halil Aktas
Zeeland-West-Brabant: Koen Knol
Chemelot: Fons Schreurs
Cluster 6: Sofia Derossi


 

 

Ook interessant voor jou?

  • Cluster 6 telt 10 zeer diverse sectoren met bedrijven met een CO2-reductieopgave, verspreid door heel Nederland. Ook deze bedrijven hard zijn nodig om de energietransitie waar te maken. De sectoren onderschrijven allemaal de klimaatdoelstellingen. Lees meer over Cluster 6

  • Het cluster Chemelot is een toonaangevend industrieel cluster dat geografisch samenvalt met de provincie Limburg. Het zwaartepunt van de industriële activiteiten, en daarmee van de CO2-uitstoot, bevindt zich op de chemiesite Chemelot in Geleen. Lees meer over Cluster Chemelot

  • Dit industriecluster omvat het geografische gebied Rotterdam-Moerdijk. Het cluster werkte mede vanuit de Industrietafel van het Klimaatakkoord aan een visie op een duurzame industrie. Met de leden van de klimaattafel Industrie en Haven werken ze aan de energietransitie. Lees meer over Cluster Rotterdam-Moerdijk

  • Het industriecluster Noord-Nederland bestrijkt het gebied van de Eemshaven tot Emmen. Het omvat naast geïntegreerde industrieclusters in de Eemshaven, de haven Delfzijl en Emmen ook grote productielocaties buiten de clusters. Gezamenlijk profileert de regio zich als Chemport Europe. Lees meer over Cluster Noord-Nederland

  • Het Noordzeekanaalgebied omvat geografisch de IJmond t/m het Amsterdamse Westelijk Havengebied. Het Programma Energietransitie Noordzeekanaalgebied is een publiek-privaat samenwerkingsverband dat werkt aan de versnelling van de verduurzaming van de industrie en de energie-infrastructuurprojecten. Lees meer over Cluster Noordzeekanaalgebied

  • Smart Delta Resources is een samenwerking van industrie, haven, kennisinstellingen en overheden in de Vlaams-Nederlandse Schelde-Deltaregio. De industrieën in de regio zijn divers en behoren tot de innovatieve wereldtop van de automotive, chemie, energie, food, offshore, opslag, staal en transport. Lees meer over Cluster Zeeland/West-Brabant

    Cookie-instellingen