Afval is waardevolle bron van groen gas en grondstoffen

08-06-2023

In het Noord-Hollandse Alkmaar verrees het Innovatiepark en expertisecentrum Investa  dat plaats biedt aan een breed scala aan vergassingstechnologieën. Diverse startups en scaleups gebruiken hier allerlei reststoffen om er synthesegas, biogas en circulaire grondstoffen te maken.

Branches

Afval- en recyclingsector
Olie- en gasexploratiebedrijven

Industrieclusters

Cluster Noordzeekanaalgebied

Industrieroutes

CC(U)S en negatieve emissies
Proces-efficiëntie en restwarmte
Circulariteit

Peter Simões: “Taqa bouwde het gasveld Bergermeer om naar een gasopslag en bouwde ook een gasbehandelingsinstallatie in de Boekelermeer. De veiligheidszone biedt geen ruimte voor reguliere bebouwing, maar wel een ideale omgeving voor andere gasgerelateerde activiteiten. Vandaar dat al snel het idee ontstond een innovatiehub te ontwikkelen voor duurzame alternatieven voor fossiel gas. Startups krijgen hier ruimte om hun eerste proeven uit te voeren terwijl er genoeg ruimte in de omgeving is om ook grotere installaties neer te zetten. Inmiddels is er zelfs een lagedruk gasleiding aangelegd die het geproduceerde gas kan invoeden op het gasnet.”

Koolstofimmobilisatie

Inmiddels vonden de eerste bedrijven hun weg naar de innovatieomgeving. Zo test DOPS Recycling Technologies zijn Directe Carbon Immobilisatie-techniek (DCI) in het gebouw van Investa. Het bedrijf borduurt daar voort op technologie die eigenlijk bestemd was voor de schone en energiezuinige productie van cokes in de staalindustrie. Diezelfde technologie kan echter ook heel goed gemengd en organisch afval recyclen.

In de bedrijfshal staat een nog redelijk bescheiden proefopstelling die een breed scala aan materialen verwerkt. Dankzij de hoge temperatuur, boven de 1.000 graden, reduceren de materialen tot synthesegas, gas dat voornamelijk bestaat uit waterstof en koolmonoxide. Daarnaast blijven ook diverse andere nuttige grondstoffen over zoals vaste koolstof, metalen en mineralen. Het synthesegas is een waardevolle grondstof voor tal van chemische producten. De metalen en mineralen kunnen als circulaire grondstoffen worden ingezet voor een volgend leven. En ook voor de koolstof zijn diverse nuttige bestemmingen mogelijk.

Windturbinebladen

Een groot voordeel van het proces is dat er geen voorscheiding van het afval nodig is. In de hal staan potjes met biomassa, plastic afval, papier, agrofoodresten, rioolslib en alle mengsels die deze componenten bevatten. Het pyrolyseproces zet alles om in bruikbare grondstoffen. Neem bijvoorbeeld de lastig te verwerken glasvezelcomposieten van windturbinebladen. De installatie van DOPS vergast de koolwaterstoffen zoals polyesters, epoxy, verf en lijmen, terwijl de glas- of koolstofvezels als residu overblijven.

Vergister en micro-massakweek

Aan de andere kant van de hal valt de combinatie op van een vergistingsinstallatie met een kweek-installatie van groene micromassa (fotobioreactor) van Sustenso. Bij vergisting ontstaat naast het gewenste groene gas ook het ongewenste CO2. Sustenso voedt de gevormde CO2 aan  micro-algen. Onder invloed van licht groeien de micro-algen en leggen ze CO2 vast in bruikbare micromassa. De algen zijn een bron van eiwitten, vetzuur en kleurstoffen. Deze nuttige inzet van  CO2 wordt ook wel biological Carbon Capturing and Utilization (bCCU) genoemd. De CO2 haalt Sustenso uit zijn biogas via een experimentele biologische biogasreiniging-methode die energiezuiniger en duurzamer is dan de conventionele methodes. Dankzij de reiniging, mag het gas als groen gas worden ingevoed in het gasnetwerk.

Opschaling

Naast de testopstelling bij InVesta bouwt Sustenso nu een grote vergister aan de overkant van de Investa-hal. De vergister zal met een capaciteit van 100.000 ton groen afval per jaar goed zijn voor de productie van ongeveer 8 miljoen m3 groen gas. In de praktijk zal de installatie zo’n 55.000 ton afval verwerken waarmee het in de gasbehoefte van ongeveer 4500 huishoudens voorziet. Het groene afval wordt geleverd door tuinders uit de omgeving van Alkmaar en bestaat uit afval uit de glastuinbouw, cacaoresten, graanresten en bermgras.

Sustenso heeft de intentie om naast de vergister een 2.000 m2 fotobioreactor te bouwen die net als de testopstelling wordt gevoed met CO2 uit biogas. De benodigde energie voor de groei van micromassa wordt geleverd door de zon. Deels direct met zonlicht en deels indirect met door zonne-energie gevoede LED-verlichting.

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen