"Iedere kans om energie-efficient, maar toch hoogwaardig te produceren moet je pakken"

08-10-2021

Peka Kroef maakt al 50 jaar koelverse aardappelproducten. Het familiebedrijf is een moderne en efficiënte organisatie, die vooruit kijkt. "Om CO₂-uitstoot te beperken, bekijken we altijd de samenhang van het hele proces", vertelt Paul van den Dungen, milieucoördinator bij de aardappelverwerker.

Branches

Levensmiddelenindustrie

Industrieroutes

Proces-efficiëntie en restwarmte

Peka Kroef kijkt verder dan alleen de CO₂-uitstoot van de eigen fabriek. Het liefst investeren ze in verbeteringen die effect hebben op de hele keten. Van den Dungen: "Neem bijvoorbeeld ons nieuwe opwaardeercentrum, waarin afgekeurde aardappelen een 2e kans krijgen. Voorheen gingen aardappelen met een zwarte plekje rechtstreeks naar de koeien als veevoer. Nu snijdt een machine het defect op de millimeter nauwkeurig weg. Daardoor belanden deze aardappelen alsnog in ons eindproduct. Dat betekent niet alleen een flinke rendements- en kwaliteitsverbetering. We hebben ook minder aardappelen als grondstof nodig. En dus ook minder landbouwgrond, bemesting, beregening, loonwerk en transport. Bovendien slijten de productiemachines nu ook minder snel."

Restwarmtenet

De mate waarin apparaten bijdragen aan CO2-reductie speelt bij Peka Kroef een grote rol. "Zo optimaliseren wij onze energiehuishouding sinds 2019 door middel van een restwarmtenet. We verwarmen onder andere onze schoonmaakinstallatie en ons hoofdkantoor hiermee. Daarnaast schillen we onze aardappelen met stoom afkomstig van een biomassaenergiecentrale, waarin uitsluitend snoeiafval uit 5 omliggende gemeenten wordt verstookt. Alle investeringen gezamenlijk zorgen voor een flinke besparing op fossiele brandstof. In 2012 verbruikten we nog ruim 14 miljoen kuub aardgas. Nu is dat nog maar 3,5 miljoen, terwijl we méér produceren. Een prestatie waar we trots op zijn."

Tips

"De overheid heeft 2050 als stip op de horizon gezet als het gaat om CO2-neutraal produceren. Dat klinkt misschien ver weg, maar het is in ons geval nog maar 2 à 3 investeringsrondes bij ons vandaan. Laat je dus niet in slaap sussen, maar denk nu al na over een investering die je over 5 jaar moet doen en start nu al met vormgeven. En denk daarbij out of the box: frisse ideeën voor CO2-besparing en input van leveranciers zijn heel waardevol."

Bestaansrecht

"De ambities van de overheid op het gebied van de energietransitie zijn duidelijk. Het is aan ons om de route naar energieneutraliteit uit te stippelen. Een wedstrijd is het niet, maar mis een kans en er ontstaat een inhaalrace, die niet meer te winnen is. Iedere kans om hoogwaardige productie te combineren met energie-efficiëntie moet je daarom pakken. En ook al zijn we een commercieel productiebedrijf, we zijn ervan overtuigd dat balans op alle vlakken – van financieel tot sociaal en duurzaam – ons bestaansrecht op de lange termijn garandeert."

Meer weten?

Dit artikel verscheen in 2020 eerder op RVO.nl

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen