Membraanafscheiding bij Croda

05-10-2021

Croda uit Gouda zuivert afvalwater om het opnieuw in te zetten in het productieproces als ketelvoedingwater. Site Engineering Manager Danny Zwakhals over het sluiten van de waterkringloop.

Branches

Levensmiddelenindustrie

Industrieclusters

Cluster 6

Industrieroutes

Proces-efficiëntie en restwarmte
Circulariteit

Strategisch duurzaam

Als enig Nederlands oleochemisch bedrijf maakt Croda producten uit natuurlijke oliën en vetten en niet uit minerale oliën. in die zin was het bedrijf al duurzaam bezig voordat het woord bestond, constateert Zwakhals. “Duurzame producten zijn gewild en wij verdienen er een goede boterham aan. Wij maken bijvoorbeeld grondstoffen voor biologisch afbreekbare smeerolie. Het past dus geheel binnen onze strategie om ook onze productie te verduurzamen.”

Driestaps zuivering

Eén van de investeringen waarmee dat gebeurt is het project ‘Puurwaterfabriek’. Croda investeerde in een installatie voor membraanscheiding, waarbij afvalwater in twee stappen gezuiverd wordt. Ultrafiltratie haalt de vaste deeltjes eruit en omgekeerde osmose verwijdert de meeste zouten. In een bestaand demineralisatieproces wordt het laatste restje zout er uit gehaald. Daarna is het water geschikt voor hergebruik in de productie, en als voedingwater voor de stoomketel van Croda.

Blij met MIA\Vamil

Voordat Croda de waterkringloop sloot, pompte het grondwater op. Dat moest onthard en ontzout worden voor de productie. “Een proces waarbij veel chemicaliën als calciumhydroxide, loog en zoutzuur nodig waren. Daar zijn we nu grotendeels van af.” Voor de investering in de ‘Puurwaterfabriek’ maakte Croda gebruik van de MIA\Vamil-regeling. Een soepele regeling met weinig rompslomp, vindt Zwakhals. “Het verkort de terugverdientijd.”

Biogas van restproduct

Croda werkt ook aan energiebesparing en hergebruik van grondstoffen. Een lopend project is het omzetten van het bijproduct glycerine in biogas. Het bedrijf hoopt daar eind 2015 2 vergistingsreactoren voor te hebben staan. Hiervoor vraagt Croda de subsidie SDE aan. Zwakhals: “Die reactoren gaan ons de energie voor stroom en warmte leveren, wat leidt tot een uiteindelijke energiebesparing van 25%."
Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen bij RVO een aanvraag indienen voor subsidie vanuit de regeling SDE+ .

Dit artikel verscheen eerder op RVO.nl in 2020.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen