Europees Parlement neemt hervorming klimaatwetten aan

25-04-2023

De leden van het Europarlement geven groen licht voor de hervorming van het Europese emissiehandelssysteem. Daardoor breidt de emissiehandel uit naar de transportsector. Ook stemde de senaat voor de koolstofheffing (CBAM) voor geïmporteerde goederen als staal, cement en meststoffen.

 De Europese Commissie stelde eind 2022 nieuwe wetgevingsteksten op voor het Fit for 55 in 2030-pakket met maatregelen. Met dit plan wil de EU haar broeikasgasemissies uiterlijk in 2030 met ten minste 55 % terugdringen ten opzichte van het niveau van 1990, in lijn met de Europese klimaatwet.

De nieuwe wet zorgt voor een ambitieuzer emissiehandelssysteem (ETS). De broeikasgasemissies in ETS-sectoren moeten in 2030 namelijk met 62 % zijn gedaald ten opzichte van het niveau van 2005. Dit heeft tot gevolg dat de gratis emissierechten voor bedrijven van 2026 tot 2034 zullen worden afgebouwd.

Transport en vervoer

Verder komt er een afzonderlijk en nieuw ETS II voor brandstoffen voor wegvervoer, gebouwen en bepaalde andere sectoren. Hierdoor zal er in 2027 of, bij uitzonderlijk hoge energieprijzen, in 2028 een prijskaartje komen te hangen aan broeikasgasemissies in deze sectoren.

Het Parlement stemde voor het eerst ook voor de opname van broeikasgasemissies uit de maritieme sector in het ETS en met de herziening van het ETS voor de luchtvaart. Dit zal leiden tot de afbouw van gratis emissierechten voor de luchtvaartsector tot 2026 en zal het gebruik van duurzame luchtvaartbrandstoffen stimuleren.

Koolstofgrenscorrectie

Het Parlement keurde eveneens de regels voor het nieuwe EU-mechanisme voor koolstofgrenscorrectie (CBAM) goed. Het CBAM heeft tot doel landen van buiten de EU aan te sporen hun klimaatambitie te vergroten en ervoor te zorgen dat de Europese en wereldwijde klimaatinspanningen niet worden ondermijnd door de verplaatsing van productie van de EU naar landen met een minder ambitieus klimaatbeleid.

De goederen die onder het CBAM vallen zijn ijzer, staal, cement, aluminium, meststoffen, elektriciteit, waterstof en, onder bepaalde voorwaarden, indirecte emissies. Importeurs van deze goederen moeten het prijsverschil betalen tussen de koolstofprijs in het productieland en de prijs van de koolstofemissierechten in het kader van het EU-ETS.

Het CBAM wordt van 2026 tot 2034 geleidelijk ingevoerd. Dit gebeurt in hetzelfde tempo als de afbouw van de gratis emissierechten in het kader van het EU-ETS.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen