Tata Steel zet eerste stap naar duurzaam staal

23-03-2023

Staalproducent Tata steel kreeg groen licht van de Provincie Noord-Holland voor het Heracless-Groen Staal project. Door ijzer direct te reduceren met gas, tempert het bedrijf zijn CO2-uitstoot.

Branches

Metallurgische industrie

Industrieclusters

Cluster Noordzeekanaalgebied

Industrieroutes

Elektrificatie
Waterstof

Tata Steel stapt over op Direct Reduced Iron (DRI)-technologie. Dit proces gebruikt aardgas en op den duur waterstof voor het reduceren van ijzererts, in combinatie met elektrische ruwijzerovens. De Provincie Noord-Holland heeft nu groen licht gegeven voor dit zogenoemde Heracless-Groen Staal-project.

Als alles naar verwachting verloopt, kan Tata Steel in 2030 het eerste groene staal leveren. De eerste nieuwe fabrieken kunnen zelfs al vóór 2030 in bedrijf worden genomen, waardoor de huidige Kooks- en gasfabriek 2 en Hoogoven 7 kunnen sluiten. 

Gecoördineerde procedure

De provincie Noord-Holland besloot op het project Heracless-Groen Staal een projectbesluit toe te passen. Het project draagt namelijk bij aan vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide en een gezondere leefomgeving in de IJmond. Bovendien is dit project cruciaal om de nieuwe DRI-installaties versneld te realiseren.

Met het projectbesluit anticipeert de provincie op de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Met een projectbesluit zijn er geen aparte procedures nodig voor de omgevingsplannen van de omliggende gemeenten.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen