EZK deelt belangrijkste veranderingen klimaatbeleid

09-01-2023

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wijst de industrie op een aantal wijzigingen in zijn klimaatbeleid. Zo zijn er aanvullingen op de energielijst, scherpt men de CO2-heffing industrie aan en stelt men nieuwe duurzaamheidseisen aan biomassa.

Ondernemers kunnen al langer investeringen in CO2-uitstoot beperkende bedrijfsmiddelen aftrekken van de winst. Doordat ze hun fiscale winst verlagen, hoeven ze minder belasting te betalen. Voorwaarde is dat de bedrijfsmiddelen op de lijst staan waarvoor deze EIA-aftrek kan worden aangevraagd: de energielijst. Op deze lijst staan bijvoorbeeld warmtepompen en zonnepanelen. Deze energielijst is voor 2023 uitgebreid en aangepast, en online op de website van RVO te vinden, zie Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers.

Aanscherping CO2-heffing industrie

Industriële bedrijven die te veel CO2 uitstoten gaan vanaf 1 januari 2023 meer belasting betalen. Zo wil het kabinet de industrie stimuleren hun productieproces sneller te verduurzamen en minder CO2 uit te stoten. Het deel van de CO2-uitstoot waar industriële bedrijven geen heffing over betalen, wordt vanaf 1 januari 2023 kleiner. Bedrijven die veel CO2 uitstoten gaan zo per saldo, wanneer ze niet op tijd verminderen, meer belasting over deze uitstoot betalen. Het tarief van de CO2-heffing verandert niet vanaf 1 januari 2023. Meer informatie over de CO2-heffing.

Duurzaamheidseisen biomassa

Naast de bestaande duurzaamheidseisen wordt het per 1 januari 2023 verplicht om aan te tonen dat biogrondstoffen die worden verbrand in EU ETS installaties, voldoen aan de Europese duurzaamheidseisen. Als installaties dit niet kunnen aantonen, telt de emissie van de verbrande biomassa volledig mee als fossiele uitstoot. De betrokken bedrijven en controlerende instanties zijn geïnformeerd. Voor meer informatie: Website RVO over duurzaamheidseisen biomassa.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen