Natuur&Milieu: Industrie kan gasverbruik met 16 procent verminderen

31-10-2022

Natuur & Milieu liet de consultants van Berenschot onderzoeken hoeveel aardgas de Nederlandse industrie kan besparen. Het goede nieuws is dat het besparingspotentieel oploopt tot jaarlijks 1,5 miljard kuub aardgas. Maar dan moeten wel alle gas besparende maatregelen worden uitgevoerd.

Branches

Keramische industrie
Levensmiddelenindustrie
Chemische industrie
Metallurgische industrie
Papier- en kartonindustrie
Glasindustrie
Afval- en recyclingsector
ICT-sector
Olie- en gasexploratiebedrijven
Kunststoffenindustrie

Industrieclusters

Cluster Chemelot
Cluster Noord-Nederland
Cluster Noordzeekanaalgebied
Cluster Rotterdam-Moerdijk
Cluster Zeeland/West-Brabant
Cluster 6
Cluster 7

Berenschot baseerde zijn berekeningen op twee rapporten, waaronder een van RHDHV dat in opdracht van Project 6-25 het industriele energiebesparingspotentieel uitrekende. Met name de uitkoppeling van warmte (0,2 miljard kuub), inzet van ICT in het energiebeheer (0,4 miljard kuub) en een verzameling van technische ingrepen (0,3 miljard kuub) kan jaarlijks veel gas besparen. De overige 0,6 miljard kuub besparing komt door meer isolerende maatregelen te nemen.

Energiebesparingsplicht

Per 1 januari wordt de bestaande energiebesparingsplicht die al voor kleine bedrijven bestaat uitgebreid, waardoor vanaf dan ook grote bedrijven aan die plicht moeten voldoen. Directeur programma’s van Natuur & Milieu Rob van Tilburg: "Dat is een goede eerste stap, want door die uitzondering is er veel energie verloren gegaan. Maar daar is meer voor nodig, omdat handhaving complex blijft." 

Natuur&Milieu pleit voor een striktere energiebesparingsplicht met strengere normen. Van Tilburg: "Verleg daarbij de bewijslast naar de bedrijven zelf. Dat betekent dat alle maatregelen genomen moet worden en een bedrijf zelf met argumenten moet komen wanneer het dit niet doet. Daarnaast helpt het als bedrijven kennis en best practices delen. De overheid kan dit faciliteren."

Lees hier het hele bericht van Natuur&Milieu. En hier het rapport van Berenschot

 

Rapport-Energiebesparing-in-de-industrie.pdf (natuurenmilieu.nl)

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen